Groene, hernieuwbare energie
van idee tot realisatie
Wie zijn we
VEH Technics is een jong, dynamisch en succesvol bedrijf dat zich gespecialiseerd heeft in milieuvriendelijke oplossingen inzake verwarmings- en koelsystemen. Wij zijn een totaalleverancier op het vlak van groene, hernieuwbare energie.
Onze Missie
Als ervaren en gecertificeerd koeltechnicus streven we steeds een perfecte afwerking na. We zorgen ervoor dat elke installatie vakkundig en met de grootste zorg wordt afgehandeld. Klantentevredenheid is voor ons van groot belang, dus ook na de installatie kunt u bij ons terecht voor een perfecte nazorg.
Wat Doen we
We proberen onze klanten aan te voelen en hun behoeften inzake energiebesparing en hernieuwbare energie om te zetten in een op maat uitgewerkte oplossing. We werken met een ruim gamma aan kwalitatieve merken met een uitstekende prijs/kwaliteit verhouding. Ook voor het onderhoud en eventuele herstelling van uw verwarmings- of koelinstallatie kunt u bij ons terecht.
onze diensten
wat doen we
een overzicht waarvoor u bij ons terecht kunt
Ventilatie
meer info
Warmtepompen
meer info
Zonneboilers
meer info
Airconditioning
meer info
Onderhoud en herstellingen
meer info
Een ventilatiesysteem is gezond en comfortabel
Om gezond en comfortabel te leven hebben we allemaal verse lucht nodig. Dit is ook de reden waarom het sinds 2006 verplicht is om in elke nieuwbouw en grondige renovatie een ventilatiesysteem te installeren. Er zijn verschillende soorten ventilatiesystemen waar u voor kunt kiezen.

VENTILATIESYSTEEM A - NATUURLIJKE TOEVOER EN NATUURLIJKE AFVOER

Dit is een zeer eenvoudig ventilatiesysteem: zowel de luchtaanvoer als de luchtafvoer werken met natuurlijke luchtstromen.

De toevoer van verse lucht gebeurt via toevoerroosters in buitenramen (of muren).
De vervuilde lucht wordt via een vertikaal kanaal (leiding door het dak) met regelbare roosters afgevoerd. Hierbij is het noodzakelijk deze leiding hoog boven het dak te laten uitkomen.

 • Eenvoudig ventilatiesysteem
 • Relatief goedkoop
 • Gemakkelijk in onderhoud en gebruiksvriendelijk
 • Minder gecontroleerd, bovendien treden er warmteverliezen op
 • Buizen moeten een bepaalde dikte hebben
 • U bent afhankelijk van weersomstandigheden (ventilatiesysteem A werkt soms moeizaam bij slecht weer)
 • Het vertikaal afvoerkanaal is soms niet zo esthetisch en niet erg praktisch

Neem gerust een kijkje in ons portfolio. Heeft u een vraag of wenst u een offerte? Aarzel niet om ons te contacteren

.

VENTILATIESYSTEEM B - MECHANISCHE TOEVOER EN NATUURLIJKE AFVOER

Dit ventilatiesysteem wordt in de praktijk zelden toegepast als woningventilatie. Het wordt dan meestal ook afgeraden.

Bij ventilatiesysteem B zuigen we verse lucht aan door middel van een ventilator. Die verse lucht wordt dan gelijkmatig over de woning verdeeld. Door deze mechanische aanzuiging van lucht ontstaat een schoorsteeneffect (=overdrukventilatie) waardoor vervuilde lucht automatisch op natuurlijke wijze afgevoerd wordt via ventilatieroosters in de ramen of dakdoorvoeren.

De vervuilde lucht wordt via een vertikaal kanaal (leiding door het dak) afgevoerd. Hierbij is het noodzakelijk deze leiding hoog boven het dak te laten uitkomen.

 • Voortdurend energieverbruik (ventilatoren verbruiken voortdurend elektriciteit)
 • Tochtgevoel (aangevoerde lucht in koudere periodes kan een licht tochtgevoel veroorzaken)
 • Kostprijs (duurder dan andere ventilatiesystemen)
 • Het vertikaal afvoerkanaal is soms niet zo esthetisch en niet erg praktisch
 • Haalt de normen in alle weersomstandigheden

Neem gerust een kijkje in ons portfolio. Heeft u een vraag of wenst u een offerte? Aarzel niet om ons te contacteren

.

VENTILATIEYSTEEM C - NATUURLIJKE TOEVOER EN MECHANISCHE AFVOER

Ventilatiesysteem C is een duosysteem dat natuurlijke en mechanische ventilatie met succes combineert. De verse lucht wordt op natuurlijke wijze door ventilatieroosters aangevoerd, terwijl een ventilator de vervuilde lucht mechanisch afvoert.

Het gecombineerde systeem bestaat uit twee delen: het ventilatierooster voor de natuurlijke aanvoer van lucht en het mechanische afvoerkanaal. De twee delen beïnvloeden elkaar constant. De hoeveelheid afgezogen lucht bepaalt de toevoer van verse lucht, zodat de hoeveelheid lucht tijdens het ganse proces gelijk blijft.

Het ventilatiesysteem C is uitgerust met een ventilator die voortdurend elektriciteit verbruikt. Daarom is er een variant ontwikkeld dat slechts lucht afvoert zodra het effectief nodig is: de zogenaamde vraaggestuurde ventilatie. Het systeem meet met sensoren het luchtvochtigheidspercentage, de aanwezigheid van personen en/of het CO2-gehalte. Zodra de waardes te hoog zijn schakelt het systeem zichzelf aan en wordt het noodzakelijke luchtdebiet afgevoerd en via het rooster aangevuld.

 • Eenvoudig ventilatiesysteem
 • Heeft weinig impact op de constructie van een gebouw
 • Kleinere kanalen die niet noodzakelijk vertikaal moeten lopen
 • Op koude winterdagen gaat heel wat warmte verloren door de continue afvoer van warme lucht
 • Ventilatierooster dat continu openstaat is een ideale toegangspoort voor spinnen en insecten
 • Buitengeluiden kunnen uw woning binnendringen via de ventilatieroosters

Neem gerust een kijkje in ons portfolio. Heeft u een vraag of wenst u een offerte? Aarzel niet om ons te contacteren

.

VENTILATIEYSTEEM D - MECHANISCHE TOEVOER EN MECHANISCHE AFVOER

Hier gebeurt zowel de aanvoer als de afvoer via elektrische ventilatoren en kan je er eventueel voor opteren de warmte van de afgevoerde lucht (in de winter dan toch) te recupereren via een warmtewisselaar die hiermee de (koude) toevoerlucht voorverwarmt. Dit systeem garandeert de meest gecontroleerde ventilatie en het minste energieverlies!

 • de toegevoerde lucht kan permanent gefilterd worden
 • De ventilatoren werken meestal op gelijkstroom met warmteterugwinning
 • Dit ventilatiesysteem vereist meer voorstudie
 • Uitgebreide plaatsing met groot aantal vaste kanalen
 • Ventilatiesysteem D vraagt meer onderhoud (bv. filters en luchtkanalen)

Neem gerust een kijkje in ons portfolio. Heeft u een vraag of wenst u een offerte? Aarzel niet om ons te contacteren

.
Warmtepompen

De warmtepomp is een milieuvriendelijk alternatief voor de klassieke verwarmingsinstallatie. Klassieke systemen halen de energie die ze nodig hebben uit fossiele brandstoffen. De warmtepomp haalt de natuurlijke warmte uit de omgeving en brengt deze op de gewenste temperatuur. Hierbij heeft ze maar voor een kwart van haar verbruik elektriciteit nodig.

Een mooi voorbeeld van een warmtepomp is uw koelkast. Die haalt de warmte uit de producten die u erin zet en geeft die via de achterwand af aan de omgeving. Bij een warmtepomp gaat het precies omgekeerd. De warmte van buiten (lucht, aarde of grondwater) wordt via het verwarmingssysteem naar binnen, tot in de woonruimte gebracht. Om de temperatuur te verhogen, wordt een koelmiddeldamp verdicht, net zolang tot de temperatuur voldoende hoog is voor verwarming en sanitaire waterverwarming.

Bepalend voor de efficiëntie van een warmtepomp is het verdichtingsproces. Net als bij een luchtpomp, stijgt met de druk ook de temperatuur. Dit zorgt voor een efficëntieverhoging van de temperatuur vanaf de koude zijde (de warmtebron buiten) naar de warme zijde (de verwarmingskring in het gebouw).

Neem gerust een kijkje in ons portfolio. Heeft u een vraag of wenst u een offerte? Aarzel niet om ons te contacteren

.

Het type lucht-lucht warmtepomp is het meest bekend als airconditioning. Dit type warmtepomp onttrekt zijn energie aan de lucht en blaast die verwarmde lucht de ruimtes in. Ze werken doorgaans tot bij een temperatuur van -15° en leveren afhankelijk van de temperatuur verschillende keren meer energie dan ze nodig hebben.

De lucht-lucht warmtepomp is het goedkoopste warmtepompsysteem met een lagere investeringskost dan de andere systemen. Eenvoudigste installatie en perfect toepasbaar bij zowel nieuwbouw als renovatie. Verkrijgbaar als 'heating only' of 'omkeerbaar heating/cooling'.

Neem gerust een kijkje in ons portfolio. Heeft u een vraag of wenst u een offerte? Aarzel niet om ons te contacteren

.

Een lucht-water warmtepomp brengt de warmte, onttrokken aan de buitenlucht, naar een watercircuit op hogere temperatuur. Deze warmte kan benut worden voor verwarmingsdoeleinden en de productie van sanitair warm water. Dit systeem kan ook toegepast worden in combinatie met een bestaande cv-installatie met grote radiatoren.

Lucht is overal aanwezig en altijd beschikbaar. De lucht-water warmtepomp krijgt een plaats buiten of binnen en is makkelijk te installeren zonder grote kosten. Is ook toepasbaar met verschillende types binnenunits en vloerverwarming en bij hoge temperatuur luchtwater warmtepompen ook met bestaande radiatoren. In combinatie met een boiler kan er sanitair warm water worden opgewekt.

Neem gerust een kijkje in ons portfolio. Heeft u een vraag of wenst u een offerte? Aarzel niet om ons te contacteren

.

Een water-water warmtepomp haalt de warmte uit de bodem of koel- of oppervlaktewater. Het grondwater heeft een constante temperatuur en is meestal voldoende aanwezig. Bij onttrekking van warmte door een warmtepomp zal de temperatuur niet dalen. Hierbij worden twee putten geboord. In een pompput wordt het grondwater aangezogen met een onderwaterpomp en wordt hieruit de warmte onttrokken door de warmtepomp. In de andere boorput geef je het koude water terug aan het grondwater.

Dit systeem heeft het grootste rendement maar is ook het duurste. De water-water warmtepomp is toepasbaar met verschillende afgiftesystemen en laat ook de mogelijkheid tot natuurlijke koeling in de zomer op basis van het bodemwater.

Neem gerust een kijkje in ons portfolio. Heeft u een vraag of wenst u een offerte? Aarzel niet om ons te contacteren

.

Een bodem-water warmtepomp haalt zijn warmte uit de grond. In een ondergronds netwerk van buizen wordt een vorstvrij mengsel van water met glycol (anti-vries) rondgepompt. Dat neemt de aanwezige warmte in de grond op. Die warmte wordt vervolgens afgegeven aan de warmtepomp met waterkringloop binnen de woning.

Er zijn twee systemen voor het buizennetwerk: horizontaal of verticaal.

Wie niet veel plaats heeft, opteert best voor het systeem met verticale boorgaten, waarin kunststof slangen worden aangebracht die aansluiten op de verdamper van de warmtepomp. Het aantal bodemcollectoren, met een gemiddelde diepte van 60 tot 120 meter, is afhankelijk van de bodemgesteldheid en het nodige verwarmingsvermogen. De horizontale bodemcollector bestaat uit een systeem van kunststof slangen die tot anderhalve meter diep worden aangebracht. De hoeveelheid warmte die wordt opgenomen is afhankelijk van het type grond. Een leemachtige grond rendeert beter dan een droge zandgrond.

Vooral in de winter zal je met het systeem van verticale boorgaten kunnen genieten van een hoger rendement, omdat op grote diepte de temperatuur van de grond zo goed als constant blijft. Andere voordelen: weinig plaats nodig, bijna overal toepasbaar, een gesloten systeem en passieve koeling.

De horizontale bodemwarmtewisselaar biedt de mogelijkheid tot natuurlijke koeling in de zomer, is bijna overal toepasbaar, het is een gesloten systeem en de grondwerken zijn minder duur dan bij een verticale wisselaar.

Neem gerust een kijkje in ons portfolio. Heeft u een vraag of wenst u een offerte? Aarzel niet om ons te contacteren

.

De warmtepomp boiler is een efficiënt en milieuvriendelijk alternatief om uw woning te voorzien van sanitair warm water.

De sanitaire warmtepomp boiler bestaat uit 2 delen, een warmtepomp en een sanitair warmwatertank

Hoe werkt een warmtepomp boiler?

De warmtepompboiler onttrekt energie onder de vorm van warmte aan de omgevingslucht, zet deze om naar een veel hogere temperatuur en geeft deze energie later weer af aan het sanitair water in het ingebouwde reservoir. De warmtepomp pompt dus warmte van een laag naar een hoog temperatuursniveau en dit zelfs bij lagere luchttemperaturen (aanzuiglucht). Het rendement van de warmtepompboiler, anders genoemd de winstfactor, wordt berekend door de geleverde energie (afgegeven warmte) te delen door de verbruikte elektrische energie. Een warmtepomp boiler verbruikt dan ook tot 70% minder energie dan een klassieke elektrische boiler.

Voordelen:
 • Lager energieverbruik
 • Lagere CO2 uitstoot
 • lagere bedrijfskost
Elektrische hulpverwarming

Bepaalde toestellen zijn standaard voorzien van een extra hulpverwarming welke enkel gebruikt wordt bij noodsituaties (extreem koude buitentemperatuur) waarbij de watertemperatuur in het reservoir tijdelijk wordt verhoogd.

Uitbreiding met thermisch zonnepaneel

Tevens is er soms standaard een extra wisselaar voorzien zodat u de warmtepompboiler ook kunt aansluiten op een externe warmtebron, zoals een thermisch zonnepaneel. In dat geval is bij zonnige dagen de warmwater productie voor uw gezin nagenoeg gratis.

Neem gerust een kijkje in ons portfolio. Heeft u een vraag of wenst u een offerte? Aarzel niet om ons te contacteren

.
Zonneboilers

Zonne-energiesystemen kan je onderverdelen in twee soorten: zonneboilers en zonnepanelen. De zonneboiler is een thermisch zonne-energiesysteem. Het vangt het licht en de warmte van de zon op om water te verwarmen. Een zonneboiler zet de energie van de zon rechtstreeks om in warmte-energie. De zonneboiler is een beproefd en eenvoudig systeem dat veel energie bespaart. Een zonneboiler verwarmt uw water voor afwas, douche, bad, etc. met behulp van de zon. Ook kan de zonneboiler ondersteuning bieden bij woningverwarming. Voor de verwarming van zwembadwater kan ook beroep gedaan worden op de zonneboiler.

Werking van de zonneboiler

In een zonnecollector, op het dak, zit een donkere metalen plaat. Die plaat slorpt warmte op uit daglicht. Een glazen plaat bovenop de metalen plaat zorgt ervoor dat de warmte niet kan ontsnappen. De gevangen warmte straalt door naar een buizenstelsel tussen de platen. De speciale vloeistof in de buizen wordt heet en staat warmte af aan het koude leidingwater in de boiler. Het water kan gemakkelijk 60°C worden. Is de zon wat minder sterk, dan springt de gewone warmwaterinstallatie bij om het water op een ideale temperatuur te brengen.

Bij een vlakkeplaatcollector is het een zwarte absorberplaat die het zonlicht opvangt en omzet in warmte. De onderzijde van de absorberplaat is verbonden met een stelsel van buizen. Een vloeistof (soms water, soms een mengsel van water met glycol) die door de buizen stroomt, slorpt warmte op en transporteert het. Een glazen afdekplaat aan de voorzijde en een isolatielaag aan de achterzijde van de absorberplaat vermijden warmteverliezen.

Meer gedetailleerde info over zonneboilers kan u terugvinden in de zonneboiler folder van www.energiesparen.be.

Neem gerust een kijkje in ons portfolio. Heeft u een vraag of wenst u een offerte? Aarzel niet om ons te contacteren.

Airconditioning

Airconditioning zorgt het ganse jaar door voor een ideale,constante temperatuur in uw woning of kantoor. Dankzij een nauwkeurige beheersing van de temperatuur en de vochtigheidsgraad van de lucht zorgt het airco systeem voor een gezond en aangenaam binnenklimaat.

De werking van een airconditioning systeem is gebaseerd op een eenvoudig maar doeltreffend natuurkundig verschijnsel, namelijk het verdampen van vloeistof kost energie (warmte).

In het kort komt het er op neer dat airconditioning (warme) lucht aanzuigt en die door een ruimte leidt waar vloeistof wordt verdampt. De warmte uit de lucht wordt tijdens het verdampen meegenomen en vervolgens komt er weer koele lucht de airconditioner uit. Bovendien kan er tijdens het proces vocht aan de lucht onttrokken worden, zodat de airconditioning de lucht niet alleen koelt maar ook droogt. Om te voorkomen dat continue nieuwe vloeistof moet worden aangevoerd om te verdampen, is een airconditioning een gesloten systeem. Na het verdampen wordt de koelstof opgevangen en door een compressor naar een 'condensor' geleid. In de condensor wordt de koelstof omgezet van gas naar vloeistof, waarna de cyclus opnieuw kan beginnen.

Neem gerust een kijkje in ons portfolio. Heeft u een vraag of wenst u een offerte? Aarzel niet om ons te contacteren

.
Single-split systeem
 • Ideaal voor één kamer
 • Één binnenunit kan worden aangesloten op één buitenunit, zodat ze een 'paar' vormen
Multi-split systeem
 • Ideaal voor meerdere kamers, met individuele bediening van elke binnenunit
 • Tot negen binnenunits kunnen worden aangesloten op één buitenunit
 • Combineer binnenunits van verschillende stijlen en groottes in elke kamer, om een perfecte oplossing voor uw woning te creëren

De lucht-lucht warmtepomp is het goedkoopste warmtepompsysteem met een lagere investeringskost dan de andere systemen. Eenvoudigste installatie en perfect toepasbaar bij zowel nieuwbouw als renovatie. Verkrijgbaar als 'heating only' of 'omkeerbaar heating/cooling'.

Neem gerust een kijkje in ons portfolio. Heeft u een vraag of wenst u een offerte? Aarzel niet om ons te contacteren

.
Wandmodel
Wandmodellen worden vooral gebruikt in kleine ruimtes zoals slaapkamers, werkkamers of kleine kantoorruimtes. Ze zijn eenvoudig en snel te plaatsen, en zijn een elegante oplossing waar geen vals plafond voorhanden is.
Vloermodel
Vloermodellen worden op de vloer geplaatst of vlak erboven geïnstalleerd tegen de muur, waarin ze ook nog eens gedeeltelijk kunnen worden ingewerkt.
Flexi-model
Een flexibele oplossing die u laag tegen de muur kunt installeren, bijvoorbeeld onder een raam. Dankzij hun compacte vorm, nemen ze niet meer plaats in dan een traditionele radiator. Dit model kan ook worden omgedraaid, zodat u het kunt gebruiken als plafondunit.
Niet zichtbaar plafondmodel
Ideaal voor nieuwbouw of voor wie het graag zuiver en sereen houdt. De niet zichtbare plafondmodellen passen in elk interieur. Ze worden discreet ingewekrt zodat enkel de aanzuig- en uitblaasrooster zichtbaar zijn.
Aan het plafond gemonteerde cassette
Deze cassettes zijn zeer stijlvol en integreren zich onopvallend in uw woning. Zij zijn de ideale oplossing wanneer er weinig plaats is op de vloer of tegen de muur, of wanneer het plafond hol is.

Neem gerust een kijkje in ons portfolio. Heeft u een vraag of wenst u een offerte? Aarzel niet om ons te contacteren

.
Onderhoud en herstellingen

De service van VEH Technics garandeert een grondig onderhoud of herstelling van uw verwarmings-, koelings- of ventilatiesysteem.

Het onderhoud is één van de belangrijkste factoren voor een optimaal rendement en een lange levensduur van uw installatie. De prijs van een onderhoudsbeurt verdient u onmiddellijk terug door een lagere energiefactuur.

Als u dat wenst, wordt een onderhoudscontract opgemaakt volgens de vereisten van de installatie. Bij het afsluiten van een onderhoudscontract kan de garantieperiode eventueel verlengd worden tot maximum 5 jaar. Het grote voordeel hierbij is dat wisselstukken + uren gedurende de periode van het contract dan gratis zijn.

Ook voor een dringende herstelling kan u steeds 24/24 7/7 bij VEH Technics terecht

Neem gerust een kijkje in ons portfolio. Heeft u een vraag of wenst u een offerte? Aarzel niet om ons te contacteren.

portfolio
onze realisaties
Bekijk Onze Fotoalbums door via het linker menu te navigeren
graag meer info?
contacteer ons
Voor Alle Vragen Kunt U Ons Steeds Contacteren Via Onderstaande Gegevens
Bel ons
+32 2 311 53 37
hier zijn wij gevestigd
Ninoofsesteenweg 43, 1755 Gooik
zeg hallo
info@vehtechnics.be
Facebook
Instagram
een specifieke vraag?
laat een bericht na
Wij antwoorden doorgaans zo snel mogelijk op uw bericht
Verstuur bericht
Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer worden opgeslagen. Deze bestanden voeren geen acties uit op uw computer en dienen enkel om uw internetbrowser te voorzien van extra informatie om het volgende gebruik van de website te verbeteren. Dit gaat over gebruikersinstellingen zoals bv logingegevens en taalkeuze, alle andere gegevens waarmee uw identiteit kan worden vastgelegd worden niet opgeslagen (behalve in sommige gevallen uw IP-adres).
Webanalyse
Op deze website zijn cookies van Google Analytics voorzien. Dit is een service van Google die ons in staat stelt een analyse te maken over het gebruik van onze website. De gegevens die hier worden opgeslagen zijn geheel anoniem en dienen uitsluitend om de gebruikservaring van onze website te verbeteren. Opgeslagen gegevens zijn bv: type webbrowser en duur van het bezoek.
Cookies uitschakelen of verwijderen
Via de instellingen van uw internetbrowser kunt u alle cookies van uw harde schijf verwijderen en kunt u ervoor kiezen cookies af te wijzen of aangeven om eerst een waarschuwing te krijgen alvorens u een cookie toelaat. U kunt steeds de helpfunctie van uw internetbrowser raadplegen voor meer informatie.